Życie wieczne w Jezusie

Piątek, III Tydzień Wielkanocny, rok I, J 6,52-59

Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki». To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum.

 

Tylko w Jezusie jest pełnia prawdziwego życia, bo On to obiecał. Dzięki doskonałej Ofierze Jezusa ponawianej na każdej Mszy Świętej możemy codziennie uczestniczyć w tym CUDZIE i TAJEMNICY, możemy karmić się i umacniać na drodze ku wieczności.

Pan Jezus powiedział: TO JEST MOJE CIAŁO – tzn., że Eucharystyczny Chleb nie jest żadnym symbolem, ale realną, żywą Obecnością Jezusa. Trwanie w łasce uświęcającej, czyli korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, otwiera przed nami dostęp do największych łask, jakich możemy doświadczyć już tutaj na ziemi. Komunia św. nie jest więc nagrodą za dobre sprawowanie, lecz niesamowitym błogosławieństwem i drogą do prawdziwego zjednoczenia z Jezusem, który pragnie zamieszkać w czystym sercu.

Tylko czy chcesz zapraszać Pana Jezusa do siebie? Czy masz świadomość niewyobrażalnej łaski, jaka staje się Twoim udziałem, gdy przystępujesz do Stołu Pańskiego?

„Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów” –  św. Teresa z Lisieux.

Panie, przymnóż nam wiary!
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami!