Życiodajne słuchanie

Poniedziałek, Św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera Pawła Chong Hasang i Towarzyszy (20 września), rok I, Łk 8,16-18

Jezus powiedział do tłumów: «Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma».

 

Obraz lampy to symbol łaski Ducha Świętego, którego chrześcijanie otrzymują przez łaskę chrztu świętego. Przychodzi On do nas, by być światłem dla nas i stawać się nim przez nas także dla innych. To światło jest podtrzymywane i umacniane w ogromnym stopniu poprzez słuchanie. Jezus bardzo mocno podkreśla wagę tego, czego i jak słuchamy. W natłoku informacji, jakie do nas docierają przez całe mnóstwo kanałów, jest niezmiernie ważne, by zachować i rozwijać nasze wsłuchiwanie się w słowo Boże. Tylko Dobra Nowina przynosi nam prawdziwe życie. Codzienna modlitwa słowem Bożym umacnia w nas otrzymane życie w Duchu Świętym, brak takiej modlitwy pozbawia nas go. Co wybierzemy?

Duchu Święty, ucz nas życiodajnego słuchania.