Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».

 

Chcemy być radośni – prośmy w imię Jezusa. A co to znaczy, prosić w imię Jezusa? – to modlić się tym imieniem. 

"Jezus" oznacza "Bóg zbawia"! Kiedy się modlimy, wypowiadając imię Jezus, wyznajemy wiarę w to, że Pan Bóg może nas wyprowadzić z trudności, że On jest większy od każdego zła i grzechu, że wszystko możemy Mu powierzyć. On nas kocha!