Radek Kurpik

Radek Kurpik

Zawsze Zawsze

Sobota, II Niedziela Wielkiego Postu, rok I, Mi 7,14-15.18-20

Posłuszeństwo i wierność Posłuszeństwo i wierność

Sobota, I Niedziela Wielkiego Postu, rok I, Pwt 26,16-19

Widzieć drugiego człowieka… Widzieć drugiego człowieka…

Sobota, Sobota po Popielcu, rok I, Łk 5,27-32

Głosić… Głosić…

Sobota, Świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa (14 lutego), rok I, Dz 13,46-49

Słuchać i usłyszeć… Słuchać i usłyszeć…

Sobota, IV Niedziela Zwykła, rok I, Hbr 13,15-17.20-21

Czy potrafię… Czy potrafię…

Sobota, III Niedziela Zwykła, rok I, Hbr 11,1-2.8-19

Oczyszczenie Oczyszczenie

Sobota, II Niedziela Zwykła, rok I, Hbr 9,1-3.11-14)

Moc Słowa... Moc Słowa...

Sobota, I Niedziela Zwykła, rok I, Hbr 4,12-16

Miłość fundamentem życia Miłość fundamentem życia

Sobota, Okres Bożego Narodzenia, rok I, 1 J 4,19-5,4

Sprawiedliwość, znaczy kochać… Sprawiedliwość, znaczy kochać…

Sobota, Okres Bożego Narodzenia, rok I, 1 J 2,29-3,6

Wspólnota Wspólnota

Sobota, Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty (27 grudnia), rok B, 1 J 1,1-4

Znak Znak

Sobota, III Niedziela Adwentu, rok I, Iz 7,10-14

Życiodajny ogień Życiodajny ogień

Sobota, II Niedziela Adwentu, rok I, Syr 48,1-4.9-11

Tylko jeden warunek Tylko jeden warunek

Sobota, I Niedziela Adwentu, rok I, Iz 30,19-21.23-26

Wierzyć , spotkać… Wierzyć , spotkać…

Sobota, XXXIV Niedziela Zwykła, rok II, Ap 22,1-7

Strona 16 z 17

Nasi partnerzy

Advertisement