Bali się zapytać…

Sobota, XXV Tydzień Zwykły, rok I, Łk 9,43b-45

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.

 

Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.

Uczniowie nie rozumieli słów Jezusa. To, co mówił, było zakryte przed nimi – jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówił im ważne słowa, których nie pojęli. Co gorsza jednak – bali się Go zapytać!

Kogo pytasz, kiedy nie rozumiesz? Gdzie szukasz wiedzy na temat czynów i słów Jezusa i Jego uczniów? Czyje słowa „bierzesz sobie do serca“?

Prośmy Ducha Świętego o światło i odwagę zadawania pytań Jezusowi, prośmy dziś o światłe oczy serca!