Błogosławieni...

Sobota, XXVII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 11,27-28

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

 

Tych, którzy słuchają Bożego słowa i je zachowują, Jezus nazywa błogosławionymi, czyli szczęśliwymi. 

Niech naśladowanie najszczęśliwszej z ludzi – Maryi – tej, która nosiła Jezusa pod swoim sercem, która zachowywała wszystkie sprawy i rozważała je w swoim sercu (por. Łk 2, 19), pomaga nam stawać się błogosławionymi. To najpiękniejsza droga do prawdziwego szczęścia!