JEDNO SŁOWO

Chwila ze Słowem #23 – vlog ks. Adama Pastorczyka SCJ

JEDNO SŁOWO

Chwila ze Słowem #23 – vlog ks. Adama Pastorczyka SCJ

Piątek, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, rok B, J 19,25-27

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.