JEDNO SŁOWO

Chwila ze Słowem #39 – vlog ks. Adama Pastorczyka SCJ

JEDNO SŁOWO

Chwila ze Słowem #39 – vlog ks. Adama Pastorczyka SCJ

Środa, VII Tydzień Zwykły, rok II, Mk 9,38-40

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami».