JEDNO SŁOWO

Chwila ze Słowem #71 – vlog ks. Adama Pastorczyka SCJ

JEDNO SŁOWO

Chwila ze Słowem #71 – vlog ks. Adama Pastorczyka SCJ

Piątek, Św. Ireneusza, biskupa i męczennika (28 czerwca), rok II, Mt 8,1-4

Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony!» I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział do niego: «Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».