JEDNO SŁOWO

Chwila ze Słowem #74 – vlog ks. Adama Pastorczyka SCJ

JEDNO SŁOWO

Chwila ze Słowem #74 – vlog ks. Adama Pastorczyka SCJ

Wtorek, XIII Tydzień Zwykły, rok II, Mt 8,23-27

Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!» A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?» Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?»