Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie

Sobota, Św. Franciszka Ksawerego, prezbitera (3 grudnia), rok I, Mt 9,35-10,1.5a.6-8

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

 

Słowo na dziś jest Słowem do mnie! Słowo na dziś jest Słowem o mnie!

Tak jak Jezus wyposażył swoich uczniów na drogę do głoszenia Jego królestwa, tak dzisiaj wyposaża nas. Wysłał Dwunastu – wysyła każdego z nas! Z Jego pomocą wszystko jest możliwe! Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4, 13) – powie Święty Paweł.

Darmo dawajcie Dobro! Darmo dawajcie Słowo wspierające! Darmo dawajcie nadzieję!