Decyzje…

Sobota, XVII Tydzień Zwykły, rok I, Mt 14,1-12

W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: «To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają». Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego, Filipa. Jan bowiem upominał go: «Nie wolno ci jej trzymać». Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę powiedziała: «Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela!» Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.

 

Decyzje podejmowane pod presją, podejmowane ze względu na opinię innych mogą prowadzić do zguby – do krzywdy innych i nas samych. Tak było z Herodem, który obiecał i bał się zmienić swoją decyzję – kazał ściąć Jana Chrzciciela. Do czego go to doprowadziło? Do wyrzutów sumienia, do lęku i strachu przed innymi, do przerażenia obecnością Jezusa.

Czytając dzisiejszą Ewangelię, zastanówmy się, w jaki sposób podejmujemy decyzje. Raz podjęta decyzja – decyzja prowadząca nas do zła, nie musi być decyzją ostateczną. Możemy ją zmienić, możemy podjąć nową, która ocali nas i innych od grzechu. Ważne, żebyśmy umieli zastanowić się, czy ta decyzja jest zgodna z naszym sumieniem, czy może wynika z chęci przypodobania się opinii innych.

Prośmy Ducha Świętego o mądrość do podejmowania decyzji, które będą służyć nam i innym – w wolności i odpowiedzialności, którą otrzymaliśmy, aby nie dać się uwikłać w grzech.