Doskonali jak Ojciec

Sobota, I Tydzień Wielkiego Postu, rok II, Mt 5,43-48

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

 

Każdy z nas został obdarzony Bożą miłością, każdy jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Dziś Jezus zaprasza nas, żebyśmy i my darzyli innych miłością i modlitwą, która przemienia serca. 

Tak jak słońce, które ogrzewa każdego bez różnicy – tak nasza miłość i modlitwa mogą topić lody ludzkich serc. Co to znaczy w codziennym życiu? Kochać Bożą miłością to życzyć człowiekowi dobra, a nie zła. 

Uczmy się takiej postawy wobec każdego człowieka i módlmy się za siebie nawzajem, żebyśmy dojrzewali do takiej doskonałości.

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.