Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».

 

Duch Święty nauczy was…

Aby jednak Duch Święty nas uczył, potrzebujemy się do Niego przyznawać. (…) temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone – czytamy w dzisiejszej Ewangelii.

Bez współpracy z Duchem Świętym nie będziemy w stanie wzbudzić w sobie skruchy, przebaczać i prosić o przebaczenie, ponieważ to Duch przychodzi z pomocą naszej słabości (por. Rz 8, 26).

Trzeba nam szukać pomocy w Piśmie Świętym, słuchać, wyczekiwać i dać się prowadzić Duchowi Świętemu, który jest w Bożym Słowie. I modlić się do Ducha Świętego.

A wtedy nie musimy się martwić – jak mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii – Duch Święty będzie nam pomagał. 

Duchu Święty, prowadź!