Jezus w jego domu…

Sobota, I Tydzień Zwykły, rok II, Mk 2,13-17

Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» Ten wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?» Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

 

Nie rozumieli tego uczeni w piśmie, pytając, dlaczego Jezus siada przy stole z grzesznikami, dlaczego idzie do domu celnika.

Jezus chce towarzyszyć naszemu życiu. Ten, kto zrozumie, że w Jego Słowie, w Jego obecności, w Jego przebaczeniu jest nasza siła – chce mieć stale Jezusa w swoim życiu.

W Eucharystii możemy siadać z Jezusem do stołu każdego dnia!