Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

 

Przychodzący z wysoka Syn Człowieczy ma prawdziwą moc, wieczne panowanie. Wychodzące z morza bestie, które bezpośrednio poprzedzają ten obraz, również ją mają, bynajmniej, nie na wieki. To kontrast, który świadczy o tym, iż wszystko to, co rodzi się dołu (głębin morza) jest tylko czasowe, to zaś, co przychodzi z góry (obłoków), trwa wiecznie.

Współczesne bestie: terroryzm, niesprawiedliwość, przemoc..., przeminą. Chociaż przerażają, przyprawiają nas o palpitację serca i ból głowy, przeminą. Rodzą się bowiem z czeluści. To, co trwać będzie na wieki, to królestwo Tego, który przychodzi z wysoka.