Mesjasz będzie pochodził z Betlejem

Sobota, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 września), rok II, Mi 5,1-4a

Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem".

 

Prorok Micheasz wypowiada te słowa w momencie klęski Judei w wojnie z Assyrią. W beznadziejnej sytuacji pojawia się głos Boży przez proroka Micheasza, który zapowiada narodziny nowego króla, który zatroszczy się o naród, o jego lepsze życie. Sposób działania nowego króla będzie zgoła inny niż przemoc i siła. To będzie siła duchowa, płynąca od samego Boga. Tak zapowiadana jest nowa moc Ewangelii i Mesjasza.