Mesjasz będzie pochodził z Betlejem

Środa, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 września), rok I, Mi 5,1-4a

Tak mówi Pan: «A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie Mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. I powstanie i będzie ich pasterzem mocą Pana, przez majestat imienia Pana Boga swego. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi. A On będzie pokojem».

 

Prorok Micheasz wypowiada te słowa w momencie klęski Judei w wojnie z Assyrią. W beznadziejnej sytuacji pojawia się głos Boży wypowiedziany przez usta proroka Micheasza. Zapowiada on narodziny nowego króla, który zatroszczy się o naród, o jego lepsze życie. Sposób działania nowego króla będzie zgoła inny niż przemoc i siła. To będzie siła duchowa płynąca od samego Boga. Tak zapowiadana jest nowa moc Ewangelii i Mesjasza.