Mesjasz będzie pochodził z Betlejem

Piątek, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 września), rok I, Mi 5,1-4a

Tak mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. A On będzie pokojem.

 

Prorok Micheasz wypowiada te słowa w momencie klęski Judei w wojnie z Assyrią. W beznadziejnej sytuacji pojawia się głos Boży wypowiedziany przez usta proroka Micheasza. Zapowiada on narodziny nowego króla, który zatroszczy się o naród, o jego lepsze życie. Sposób działania nowego króla będzie zgoła inny niż przemoc i siła. To będzie siła duchowa płynąca od samego Boga. Tak zapowiadana jest nowa moc Ewangelii i Mesjasza.