NA FALI SŁOWA

Na Fali Słowa, czyli wstępniak niedzielny – III Niedziela zwykła, A

NA FALI SŁOWA

Na Fali Słowa, czyli wstępniak niedzielny – III Niedziela zwykła, A

Niedziela, III Tydzień Zwykły, rok A, Mt 4,12-17

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło». Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».