Nie bój się pytać

Sobota, Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła (30 września), rok I, Łk 9,43b-45

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.

 

Co znaczą słowa, które Jezus mówi do uczniów?

On przygotowuje uczniów na to, co ma nastąpić – Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.

Oni nie rozumieli… Mieli Jezusa obok siebie, a bali się z Nim o tym rozmawiać…

Nie bój się pytać, kiedy nie rozumiesz słów Ewangelii, kiedy nie wiesz, jak je odnosić do swojego życia.

Nie bój się pytać Jezusa.