Nie bójcie się

Sobota, Wielka Sobota, rok I, Mt 28,1-10

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».

 

Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie…

Jezus ZMARTWYCHWSTAŁ!

Kobiety u grobu, wielkie trzęsienie ziemi, Anioł w szatach w bieli, przerażeni strażnicy – i pusty grób! i każdy na swój sposób przeżywający te Wielkie Tajemnice Wiary. A Jezus mówi: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.

I również dzisiaj niezmiennie do każdego i każdej z nas powtarza Słowa: Nie bójcie się!

Bądźmy ja Anioł u grobu, bądźmy jak kobiety, które u grobu usłyszały te słowa, bądźmy dziś i każdego dnia świadkami Jezusa Zmartwychwstałego!

Idźmy i głośmy światu, w naszej codzienności, wśród bliskich i dalekich – wszędzie, gdzie jesteśmy, dokądkolwiek jesteśmy posłani: Jezus ŻYJE!!!