Nie martwcie się …

Sobota, XXVIII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 12,8-12

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».

 

„(…) nie martwcie się, (…) Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić należy”.

Jezus wskazuje nam dziś konkretną pomoc – Pocieszyciela, Ducha Świętego. Ale ostrzega i mówi jasno: „kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja” i dalej „temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone”.

Jezus uświadamia nam, że tylko jeśli współpracujemy z Duchem Świętym, jesteśmy zdolni przyznać się wobec ludzi do naszej wiary, jesteśmy zdolni z pomocą Bożej łaski otworzyć nasze serce na przebaczenie.

Prośmy często o światło Ducha Świętego i Jego towarzyszenie!