Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi. Po to wezwał was przez głoszenie nasze Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie.

 

W historii często pojawiają idee o bliskim końcu świata, które budzą różne uczucia, a szczególnie obawy i bezradności. Tak było i w pierwszych wspólnotach. Święty Paweł przypomina, że sensacje związane z końcem świata zajmują myśli i nie pozwalają cieszyć się całą prawdą Ewangelii. Łatwo jest ulegać ideom katastroficznym, ale to właśnie z przyjętej Ewangelii płynie prawdziwa pociecha od Boga.

Koniec świata nie jest znany, ale będzie miał konkretne znaki. Dla nas Chrystus i Jego prawda są ważniejsze niż sensacje, rodzące się z niespokojnych umysłów.