W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi. Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie.

 

W historii często pojawiają idee o bliskim końcu świata, które budzą różne uczucia, a szczególnie obawy i bezradności. Tak było i w pierwszych wspólnotach. Święty Paweł przypomina, że sensacje związane z końcem świata zajmują myśli i nie pozwalają cieszyć się całą prawdą Ewangelii. Łatwo ulegać ideom katastroficznym, ale to właśnie z przyjętej Ewangelii płynie prawdziwa pociecha od Boga.

Koniec świata nie jest znany, ale będzie miał konkretne znaki. Dla nas Chrystus i Jego prawda są ważniejsze niż sensacje, rodzące się z niespokojnych umysłów.