Obfitować…

Sobota, Święto św. Brygidy, zakonnicy (23 lipca), rok II, J 15,1-8

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony, jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.

 

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.

Jezus mówi dziś do nas o Ojcu, który pielęgnuje, dba, który oczyszcza to, co wymaga w nas oczyszczenia, i odcina wszystko to, co przeszkadza nam owocować. Mówi o Ojcu, który kocha!

Pan Bóg nam niczego nie zabiera, On nam daje wolność. To, czego potrzeba, to naszej wolnej decyzji.

Chcesz obfitować? Chcesz owocować? Chcesz trwać w Tym, który jest Miłością? To trwanie wymaga z naszej strony odpowiedzialności… Jednocześnie to trwanie łączy się z Bożą obietnicą: Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.

Bóg jest Bogiem wiernym, On dotrzymuje obietnic!