On wskaże, co mówić…

Sobota, Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła (15 października), rok II, Łk 12,8-12

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».

 

„Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. (…) Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” Rz 8, 26-27.

Bez pomocy Ducha Świętego nie jestem w stanie wyznać wiary. Dlatego Jezus dzisiaj mówi – potrzebujecie Ducha Świętego!

On daje tchnienie. On uczy wiary. On pouczy, co mówić!

Duchu Prawdy, wspieraj! Duchu Prawdy, prowadź!