Panie, powiedz tylko słowo...

Sobota, XII Tydzień Zwykły, rok I, Mt 8,5-17

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „Zrób to!” – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz – w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Do setnika zaś Jezus rzekł: «Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś». I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała Mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: «On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby».

 

Wiara i zaufanie setnika z dzisiejszej Ewangelii są dla nas piękną lekcją!  Setnik słyszał o Jezusie – wiedział, że Jezus uzdrawia, wypędza złe duchy z ludzkich serc,  że ludzie odzyskują zdrowie i siły. I uwierzył!  Uwierzył, że wystarczy słowo wypowiedziane przez Jezusa. Jezus uzdrawia  SŁOWEM. Co to znaczy dla nas? My również mamy dostęp do Bożego Słowa. Możemy czytać, słuchać, rozważać, a dzięki temu pogłębiać nasze zaufanie i wiarę. Zwracajmy się jak najczęściej do Jezusa, prosząc, by do nas mówił: Panie, powiedz Słowo!