Pokój…

Sobota, Św. Barnaby, Apostoła (11 czerwca), rok II, Mt 10,7-13

«Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was».

 

Jak wielkim zaufaniem obdarza nas Pan Bóg! Pragnie, abyśmy mówili o Jego bliskości, o Jego obecności w naszym życiu.

Wszystko, czego Jezus sam dokonywał, żyjąc na ziemi – przekazuje nam: Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! On chce dokonywać tego dzisiaj przez nas. Naprawdę jesteśmy do tego wezwani i naprawdę jesteśmy wyposażeni we wszystko, co potrzebne do wypełniania tej misji. Darmo otrzymaliśmy, darmo dawajmy! 

Módlmy się za świętym Franciszkiem z Asyżu: 
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
(…) Spraw, abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;

Albowiem dając, otrzymujemy; wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.