Pouczenia mądrości

Wtorek, XXV Tydzień Zwykły, rok II, Prz 21,1-6.10-13

Serce króla – kanały wody w ręku Pana, zwraca je tam, dokąd sam zechce. Każdego droga jest prawa w jego oczach, lecz Pan osądza serca. Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze dla Pana niż krwawe ofiary. Wyniosłe oczy i harde serce – ta lampa występnych jest grzechem. Zamiary pracowitego prowadzą do zysku, a wszystkich śpieszących się – do straty. Nabywanie skarbów językiem kłamliwym to słabnący oddech szukających śmierci. Dusza występnego pragnie zła, bliźni w jego oczach nie znajduje łaski. Gdy karzą szydercę, mądrzeje naiwny, gdy pouczają mądrego, on wiedzy nabywa. Sprawiedliwy ma wgląd w dom bezbożnego, sprowadza zło na bezbożnych. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał, lecz nie otrzyma odpowiedzi.

 

Księga Przysłów zawiera mądre sentencje, wskazujące najlepsze sposoby na dobre życie. W dzisiejszej perykopie znajdujemy przypomnienie, że droga nieprawości prowadzi ostatecznie do nieszczęścia. Mocno rozbrzmiewa także przypomnienie, że "przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze jest dla Pana niż krwawe ofiary". Żadne praktyki religijne nie zastąpią bogobojnego życia, a tylko takie prowadzi do rozwoju człowieka i staje się chwałą Boga.