Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat starożytnych. Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi [izraelskiej] przekleństwem.

 

Czasy mesjańskie miały zacząć się od wejścia Mesjasza do świątyni, dla odnowienia kultu. W Jezusie Chrystusie wypełniają się te zapowiedzi prorockie. Wchodzi do świątyni, do domu Ojca i tam zostaje ofiarowany. Tam też rozpoczyna swoje dzieło, dzieło oczyszczania. Dzięki Jego zbawczemu działaniu, którego najwyższym wyrazem będzie ofiara na ołtarzu krzyża, również ofiary składane przez Lud Boży nabiorą nowego znaczenia, staną się miłe dla Pana.