Przyznać się…

Sobota, Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła (15 lipca), rok I, Mt 10,24-33

Jezus powiedział do swoich apostołów: «Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników. Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

 

Do każdego (…), który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Jezus znów mówi do uczniów „nie bójcie się”. Te słowa kieruje też dzisiaj do każdego i każdej z nas. (…) nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Zadajmy sobie dziś pytanie: Jak wiele naszych działań jest podszytych strachem? Jak często nasza wiara, nasze świadectwo o tym, że ufamy Jezusowi, jest ukryte przed innymi „ze strachu”. Jak czasem trudno się przyznać do bycia i życia z Bogiem, z Jego przykazaniami, z zaufaniem Jego miłosierdziu.

A On nam dziś mówi: Do każdego (…), który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

I nie ma wątpliwości, że pozostawia nam wolność decydowania: „(…) kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”.

Tylko każdy z nas z osobna może i jest zdolny podjąć tę decyzję, wziąć odpowiedzialność za swoją postawę.

Jaka będzie Twoja odpowiedź? Przyznasz się?