Pytać Jezusa

Piątek, II Tydzień Adwentu, rok II, Mt 17,10-13

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» on odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć». Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

 

Jak uczniowie w dzisiejszej Ewangelii zadają Jezusowi pytanie o Eliasza, tak i my powinniśmy pytać Jezusa w sprawach dla nas trudnych, zakrytych, niezrozumiałych.

A co to znaczy pytać Jezusa? To znaczy każdego dnia sięgać do Ewangelii, to znaczy słuchać, czytać Słowo Boże. Jezus wyjaśnia i uczy, a my możemy mieć dostęp do tych wyjaśnień każdego dnia. 

Przez Słowo poznawać i rozumieć historię Starego i Nowego Testamentu, ale przede wszystkim poznawać siebie – w świetle Słowa Bożego odkrywać sens i piękno swojego życia.