Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał”. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

 

Rozmowa Jezusa z uczniami dotyczy ważnych osób, które bardzo mocno wpisały się w historię zbawienia. To historia objawiania się Boga konkretnym ludziom a przez nich całym pokoleniom na przestrzeni wieków. Eliasz, Jan Chrzciciel, inni… Każdy z nich otrzymał niepowtarzalną misję i powołanie. Każdy z nich odpowiedział na nie w miarę swoich możliwości i okoliczności czasu. A stało się tak, ponieważ mieli uszy i serca otwarte na głos Boga, który ich prowadził.

Adwentowy czas to dni, kiedy możemy pomyśleć i o naszym powołaniu, o naszej misji i zadaniu wyznaczonym nam przez Boga. Bo przecież historia zbawienia nadal odmierza swój czas, nadal ogarnia sobą konkretnych ludzi i nadal jest oczekiwaniem na to jedyne najważniejsze spotkanie z ciągle przychodzącym, ale i ciągle obecnym wśród nas Emmanuelem…