Słuchać i nosić w sercu…

Sobota, XXVII Tydzień Zwykły, rok II, Łk 11,27-28

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

 

Słuchać Słowa, przestrzegać Bożego Słowa – to nosić Jezusa w swoim sercu! On pragnie dla mnie szczęścia!

Słuchać i wprowadzać w swoje życie Boże pragnienie o mnie, by być nazwanym przez Jezusa błogosławionym. 

Błogosławieni miłosierni…
Błogosławieni czystego serca…
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój…

Błogosławieni, czyli szczęśliwi! 

Chcesz?