Słuchać i zachowywać…

Sobota, XXVII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 11,27-28

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

Jezus dziś mówi krótko i bardzo jasno! Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je.

Na każdy dzień dostajemy Boże Słowo. On Jest Słowem, które przychodzi
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało
 – pisze św. Jan.

Zachować w swoim życiu Jezusa! Słowo, które wprowadza błogosławieństwo.