Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca»? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

 

(…) i odnaleźli Go w świątyni.

Dwunastoletni Jezus wśród nauczycieli, Jezus przysłuchujący się, Jezus zadający pytania. On, który z wielkim zainteresowaniem słuchał i pytał – uczy nas postawy zasłuchania w Boże Słowo!

Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?

Niech czas wakacji będzie dla nas czasem poszukiwania i odkrywania. Czasem zadawania pytań i zasłuchania w Boże Słowo! Niech Ono prowadzi nas przez kolejne dni tak, abyśmy odkrywali radość z życia w Bożym świecie i byśmy chcieli być w tym, co należy do Ojca, który nas kocha.