Ten dzień…

Sobota, XXXIV Tydzień Zwykły, rok II, Łk 21,34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

 

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie

Ten dzień…

to dzień spotkania – najważniejszego ze spotkań – a na spotkanie trzeba się przygotować.

Moje czuwanie i moja modlitwa mają znaczenie. Nie jutro, nie za tydzień, nie za rok. Dzisiaj! Ważne, by być uważnym na tu i teraz swojego życia, żeby móc spotkać się z Bogiem, który jest Miłością – twarzą w twarz. Czuwać,  żeby żyć!