Trwajcie…

Sobota, Święto Św. Macieja, Apostoła (14 maja), rok II, J 15,9-17

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

 

Jezus zaprasza nas do życia Bożą Miłością każdego dnia i obiecuje: Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej (…). On, który trwa w Miłości i sam jest Miłością, stawia nam siebie za przykład – (…) tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

Żyć Jego przykazaniami to trwać w Miłości – to kochać Boga i kochać bliźniego w codziennym życiu, każdego dnia od nowa: Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam, wciąż jednak słyszę te słowa: kochać to znaczy powstawać.

On, który nas wybrał i chce, abyśmy żyli owocnie, wie najlepiej, co może nam dać prawdziwą radość. Żyć Jego przykazaniami to żyć pełnią życia!