Ty pójdź za Mną

Sobota, VII Tydzień Wielkanocny, rok I, J 21,20-25

Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: «Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi?». Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie?». Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną!». Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: «Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego?». Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.

 

Słowa, które wypowiedział Jezus do Piotra nad jeziorem Genezaret, wypowiada również dzisiaj do każdego i każdej z nas: Ty pójdź za Mną! Jezus uświadamia też Piotrowi, że On sam będzie się troszczył o to, co ma się stać z innymi uczniami. 

Jeśli będziemy iść za Jezusem, będziemy mieć w sobie Jego życie i Jego miłość. On obdarzy nas mocą do dawania o Nim świadectwa. 

Zatroszczmy się dzisiaj o swoją relację z Panem Jezusem. Słuchajmy Jego słów i opowiadajmy innym, jakich rzeczy Jezus dokonuje w naszym życiu!