Uważajcie na siebie

Sobota, XXXIV Tydzień Zwykły, rok I, Łk 21,34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

 

Kiedy serce jest ociężałe, bardzo trudno być czujnym. Tym bardziej trudno, jeśli jest się skupionym jedynie na swoich troskach i sprawach. 

Jezus ostrzega przed ospałością, zachęca do modlitwy nieustannej, uczy czuwania. Ten, kto czuwa, nie obawia się tego, co przyjdzie, bo ufa Bogu! Jedynie ten, kto czuwa, może myśleć o spotkaniu z Nim z wyczekującą radością. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.