W tej właśnie chwili…

Sobota, Oktawa Bożego Narodzenia, rok II, Łk 2,36-40

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

 

Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

Prorokini Anna przyszła i rozpoznała w przyniesionym Dzieciątku, Dziecku, Dziecięciu – przychodzącego Boga. Anna jest dla nas przykładem ufności, cierpliwego, pełnego nadziei i wiary oczekiwania. Uczy życia modlitwą i postem –  zbliżającymi do Boga, który jest Miłością. Jej uważność i czujne wyczekiwanie pozwoliły na spotkanie Nowonarodzonego!

Być człowiekiem wiary, nadziei i miłości
Wierzyć w moc modlitwy i postu
Uczyć się uważności na znaki Bożej obecności

Jezu Nowonarodzony, udzielaj nam łaski do życia w Twojej obecności i dawania świadectwa wobec innych o Twojej miłości.