Ważna jest wiara, która działa z miłości, a nie prawo

Wtorek, XXVIII Tydzień Zwykły, rok II, Ga 5,1-6

Bracia: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu: jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy Prawa. Zerwaliście z Chrystusem wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie; wypadliście z łaski. My zaś z pomocą Ducha dzięki wierze wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.

 

Święty Paweł ukazuje tutaj z zachwytem, czym jest wolność płynąca z łaski Bożej. Usprawiedliwienie, czyli zbawienie, jest owocem ufnego oddania się Bogu. Jest owocem działającego w nas Ducha Bożego. Chrystus przyniósł nam wolność, której trzeba umiejętnie strzec. Poddawanie się przepisom przynosi czasami pewne poczucie pokoju, ale to nie jest droga wolności, do której powołał nas Bóg.