Wielki znak ukazał się na niebie

Wtorek, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), rok A, Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab

I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów - a na głowach jego siedem diademów - i ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna - mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca.

 

Wizja z Apokalipsy to wizja losów Kościoła Chrystusowego. Arka, symbol obecności Boga pośród Narodu Wybranego, została spalona w czasie pożaru Świątyni Salomona. Tutaj pojawia się na nowo, bo Bóg nie opuszcza swojego ludu i do końca wypełnia obietnice dane ojcom. W obrazie Niewiasty widzimy Maryję oraz Kościół święty. To znak zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego.

 

Przeczytaj również >>Wierzę żeby zrozumieć<< Przemysława Radzyńskiego.