Wielki znak ukazał się na niebie

Środa, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), rok B, Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab

Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna - mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.

 

Wizja z Apokalipsy to wizja losów Kościoła Chrystusowego. Arka, symbol obecności Boga pośród Narodu Wybranego, została spalona w czasie pożaru Świątyni Salomona. Tutaj pojawia się na nowo, bo Bóg nie opuszcza swojego ludu i do końca wypełnia obietnice dane ojcom. W obrazie Niewiasty widzimy Maryję oraz Kościół święty. To znak zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego.