Zbawienie dotrze aż do krańców ziemi

Wtorek, Wtorek Wielkiego Tygodnia, rok II, Iz 49,1-6

Ja zaś mówiłem: "Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą". A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. I rzekł mi: "To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi".

 

To druga pieśń Sługi Jahwe, która ukazuje rolę Izraela w realizacji Bożych planów. Ten plan jest ogłaszany jako znak nadziei dla wysp i ludów dalekich. Ten Sługa jest uformowany od samego początku i niesie w sobie moc samego Boga. To dlatego tak łatwo ten obraz było przenieść na Chrystusa i Jego święty Kościół. To kolejne etapy rozwoju planów zbawczych Miłosiernego Boga.