Zniszczenie Sodomy i Gomory

Wtorek, XIII Tydzień Zwykły, rok I, Rdz 19,15-29

Aniołowie przynaglali Lota, mówiąc: „Prędzej, weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta”. Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce, Pan bowiem litował się nad nimi, i wyciągnęli ich, i wyprowadzili poza miasto. A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich: „Uchodź, abyś ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz”. Ale Lot rzekł do nich: „Nie, panie mój. Jeśli jesteś życzliwy dla twego sługi, uczyń większą łaskę niż ta, którą mi wyświadczyłeś, ratując mi życie: bo ja nie mogę szukać schronienia w górach, aby tam nie dosięgło mnie nieszczęście i abym nie zginął. Oto jest tu w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec. A choć jest ono małe, w nim znajdę schronienie. Czyż nie jest ono małe? Ja zaś będę mógł ocalić życie”. Odpowiedział mu: „Przychylam się i do tej twojej prośby; nie zniszczę więc miasta, o którym mówisz. Szybko zatem schroń się w nim, bo nie mogę dokonać zniszczenia, dopóki tam nie wejdziesz”. Dlatego dano temu miastu nazwę Soar. Słońce wzeszło już nad ziemią, gdy Lot przybył do Soaru. A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana z nieba. I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność. Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli. Abraham, wstawszy rano, udał się na to miejsce, na którym przedtem stał przed Panem. I gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory i na cały obszar dokoła, zobaczył unoszący się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topią metal. Tak więc Bóg, niszcząc okoliczne miasta, przez wzgląd na Abrahama ocalił Lota od zagłady, jakiej uległy te miasta, w których Lot przedtem mieszkał.

 

Z całą pewnością w tym opisie biblijnym znajdujemy obrazy, które ilustrują proces grzechu, kary za grzechy, a przede wszystkim proces nawrócenia. Sodoma i Gomora są siedliskiem grzechu. Lot wraz ze swoją rodziną nie poddał się presji swojego środowiska i dlatego musi uciekać. 

Ucieczka jest tu ukazana jako znak rozpoznania zła i zdecydowane odwrócenie się od niego. Łaska Boża udzielona ze względu na Abrahama pomaga w tej ucieczce. Oto Aniołowie przynaglają Lota i pomagają mu.

To także obraz Bożego przynaglania w procesie nawrócenia i zerwania z grzechem. Również szczegół mówiący o zakazie odwracania się w trakcie ucieczki dopełnia tego opisu i ukazuje go jako ilustrację procesu zbawienia. Ten obraz ucieczki przed złem, grzechem pojawi się wiele razy, chociażby w odniesieniu do Egiptu, Babilonu, a nawet Jerozolimy.