Zwiastowanie – Zaufanie

Środa, III Tydzień Adwentu, rok II, Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej Anioł.

 

Dla Boga nie ma niemożliwego!

Maryja uczy nas prostoty i pokory przed Bogiem, uczy zaufania. Na słowa Anioła odpowiada rozważaniem; nie rozumiejąc – w prostocie zadaje pytanie, słucha wyjaśnień. Jest cała zasłuchana w Słowo. Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię.

I z mocą daną od Boga Maryja wypowiada słowa, które przemieniają – dają początek historii zbawienia. Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!

Czego potrzebujesz, żeby zaufać, że Pan posyła do Ciebie Anioła i zapewnia Cię, że z Tobą jest? Nie bój się, znalazłaś łaskę u Boga.