KOMENTARZE DO CZYTAŃ

Za wszystkich Za wszystkich

Niedziela, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, rok A, Dz 10,34a-37-43

Nienawiść w człowieku Nienawiść w człowieku

Piątek, Wielki Piątek, rok A, Iz 52,13-53,12

Eucharystia Eucharystia

Czwartek, Wielki Czwartek, rok A, Wj 12,1-8.11-14

Proroctwo o cierpiącym słudze Boga Proroctwo o cierpiącym słudze Boga

Środa, Wielka Środa, rok II, Iz 50,4-9a

Zbawienie dotrze aż do krańców ziemi Zbawienie dotrze aż do krańców ziemi

Wtorek, Wielki Wtorek, rok II, Iz 49,1-6

Pieśń Pieśń

Poniedziałek, Wielki Poniedziałek, rok II, Iz 42,1-7

Sługa Jahwe Sługa Jahwe

Niedziela, Niedziela Palmowa, rok A, Iz 50,4-7

Przymierze gwarancją porządku Przymierze gwarancją porządku

Sobota, V Niedziela Wielkiego Postu, rok II, Ez 37,21-28

Ciągle szukamy Ciągle szukamy

Piątek, V Niedziela Wielkiego Postu, rok II, Jr 20,10-13

Najukochańszy syn Najukochańszy syn

Czwartek, V Niedziela Wielkiego Postu, rok II, Rdz 17,3-9

Znak ocalenia Znak ocalenia

Wtorek, V Niedziela Wielkiego Postu, rok II, Lb 21,4-9

Przestań się bać Przestań się bać

Niedziela, V Niedziela Wielkiego Postu, rok A, Ez 37,12-14

Zaufanie Zaufanie

Sobota, IV Niedziela Wielkiego Postu, rok II, Jr 11,18-20

Przyjąć Bożą drogę Przyjąć Bożą drogę

Piątek, IV Niedziela Wielkiego Postu, rok II, Mdr 2,1a.12-22

Co wtedy? Co wtedy?

Czwartek, IV Niedziela Wielkiego Postu, rok II, Wj 32,7-14

Strona 4 z 115

Nasi partnerzy

Advertisement