„Niewidzialny. O Duchu Świętym..." - wywiad

Zapraszam na spotkanie z ojcem Celestyn Bartosz Cebula, franciszkaninem, autorem książki „Niewidzialny. O Duchu Świętym, który działa w życiu człowieka”. Ojca Celestyna zapytam o to kim jest Duch Święty? Jak działa on w życiu człowieka? Jak się otworzyć na Jego działanie?

Małgorzata Terlikowska - zapraszam.